פונדמנטלי EEI

המצב הכספי הנוכחי של EEI CORPORATION

סך הנכסים של EEI עבור Q1 23 הוא 29.43B PHP, 1.58% יותר מ-Q4 22 הקודם. סך ההתחייבויות גדל ב-6.62% ב-Q1 23 ל-16.59B PHP.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: PHP
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה