פונדמנטלי INSET

סקירת דיבידנדים של INFRASET PCL

הדיבידנד האחרון למניה היה 0.05 THB. נכון להיום, תשואת הדיבידנד (TTM)% היא 3.85%.