פונדמנטלי INSET

INFRASET PCL רווחים והכנסות

הרווחים של INSET ברבעון האחרון הם 0.06 THB בעוד שההערכה הייתה 0.04 THB, מה שגורם להפתעה של 50.00%. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים והדינמיקה של ההכנסות מ-INSET.

רווח למניה
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה