SRI TRANG GLOVES

STG SGX
STG
SRI TRANG GLOVES SGX
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

STG financial statements: הצהרת הכנסה

דוחות כספיים SRI TRANG GLOVES, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של STG ברבעון האחרון היא 543.87M והיא נמוכה ב- 18.04% בהשוואה לרבעון הקודם. הרווח הנקי של Q2 21 הוא 305.33M.

מרווח נטו TTM
רווח גולמי
סך כל ההכנסות
עלות טובין
Operating expenses (excl. COGS)
רווח תפעולי
Non-operating income, total
Pretax income
Equity in earnings
מיסים
Non-controlling/minority interest
After tax other income/expense
Net income before discontinued operations
Discontinued operations
הכנסה נטו
Dilution adjustment
Preferred dividends
Diluted net income available to common stockholders
Basic EPS
רווח למניה מדולל
Average basic shares outstanding
Diluted shares outstanding
רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות
EBIT
סך כל הוצאות התפעול