פונדמנטלי BAER

JULIUS BAER N רווחים והכנסות

הרווחים של BAER בחצי השנתי האחרון הם 2.75 CHF בזמן שההערכה הייתה 2.60 CHF, מה שגרם להפתעה של 5.97%. הכנסות החברה באותה תקופה מסתכמות ב-1.95B CHF למרות הנתון המשוער של 1.96B CHF. הרווחים המשוערים לחצי השנתי הבא הם 2.60 CHF, וההכנסות צפויות להגיע ל-1.99B CHF. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים והדינמיקה של ההכנסות מ-BAER.

רווח למניה
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה