פונדמנטלי SCMN

המצב הכספי הנוכחי של SWISSCOM N

סך הנכסים של SCMN עבור Q1 23 הוא 25.34B CHF, 2.94% יותר מ-Q4 22 הקודם. סך ההתחייבויות גדל ב-1.49% ב-Q1 23 ל-13.65B CHF.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: CHF
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה