פונדמנטלי SWON

SOFTWAREONE N רווחים והכנסות

הרווחים של SWON בחצי השנתי האחרון הם 0.29 CHF בזמן שההערכה הייתה 0.36 CHF, מה שגרם להפתעה של -19.18%. הכנסות החברה באותה תקופה מסתכמות ב-508.00M CHF למרות הנתון המשוער של 541.00M CHF. הרווחים המשוערים לחצי השנתי הבא הם 0.40 CHF, וההכנסות צפויות להגיע ל-532.60M CHF. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים והדינמיקה של ההכנסות מ-SWON.

רווח למניה
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה