HAINAN HAIDE IND C

000567 SZSE
000567
HAINAN HAIDE IND C SZSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

000567 financial statements

המצב הכספי הנוכחי של HAINAN HAIDE IND C

סך הנכסים של 000567 עבור Q3 21 הוא 6.46B CNY, 0.88% יותר מ-Q2 21 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-2.82% ב-Q3 21 ל-1.87B CNY.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
הון מוחשי למניה