HAINAN HAIDE IND C

000567 SZSE
000567
HAINAN HAIDE IND C SZSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

000567 financial statements

דוחות כספיים HAINAN HAIDE IND C, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 000567 ברבעון האחרון היא 161.57M CNY, והיא גבוהה ב-3.70% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 21 היא 110.91M CNY.

מרווח נטו TTM
רווח גולמי
סך כל ההכנסות
Cost of goods sold
הוצאות תפעול (לא כולל COGS)
רווח תפעולי
הכנסה לא תפעולית, סך הכל
Pretax income
Equity in earnings
מיסים
Non-controlling/minority interest
לאחר מס הכנסה/הוצאות אחרות
Net income before discontinued operations
פעילות שהופסקה
הכנסה נטו
התאמת דילול
דיבידנדים מועדפים
Diluted net income available to common stockholders
Basic earnings per share (Basic EPS)
Diluted earnings per share (Diluted EPS)
Average basic shares outstanding
Diluted shares outstanding
רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות
EBIT
סך כל הוצאות התפעול