פונדמנטלי 002281

המצב הכספי הנוכחי של ACCELINK TECHNOLOG

סך הנכסים של 002281 עבור Q1 23 הוא 11.55B CNY, 16.62% יותר מ-Q4 22 הקודם. סך ההתחייבויות גדל ב-4.58% ב-Q1 23 ל-3.79B CNY.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: CNY
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה