ZHEJIANG RECLAIM C

002586 SZSE
002586
ZHEJIANG RECLAIM C SZSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

002586 financial statements

סיכום פיננסי של ZHEJIANG RECLAIM C עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של 002586 הוא 2.929B.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים