BAOLI NEW ENERGY T

300116 SZSE
300116
BAOLI NEW ENERGY T SZSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

300116 financial statements: תזרים מזומנים

מבט מעמיק ב BAOLI NEW ENERGY T פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים מזומנים חופשי של 300116 עבור Q2 21 הוא 15.18M. עבור 2020, תזרים המזומנים החופשי של 300116 היה -389.55M ותזרים המזומנים התפעולי היה -351.93M.

מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעולית
כספים מפעילות תפעולית
שינויים בהון חוזר
מזומנים מפעולות השקעה
רכישה / מכירה של עסקים, נטו
רכישה / מכירה של השקעות, נטו
הוצאות הון
פריטי תזרים מזומנים אחרים המשקיעים, סך הכל
מזומנים מפעילות פיננסית
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
סך דיבידנדים במזומן ששולם
פריטי תזרים מזומנים אחרים המממנים, סך הכל
תזרים מזומנים חופשי