BEIJING XIAOCHENG

300139 SZSE
300139
BEIJING XIAOCHENG SZSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

300139 financial statements

המצב הכספי הנוכחי של BEIJING XIAOCHENG

סך הנכסים של 300139 עבור Q2 21 הוא 1.12B, 0.80 פחות מ- Q1 21 הקודם. וסך ההתחייבויות ירד ב- 10.68% ב- Q2 21 ל- 138.4M.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
Book value per share