LEDMAN OPTOELECTRO

300162 SZSE
300162
LEDMAN OPTOELECTRO SZSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

300162 financial statements

סיכום פיננסי של LEDMAN OPTOELECTRO עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של 300162 הוא 3.306B.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים