SHANGHAI URBAN ARC

300983 SZSE
300983
SHANGHAI URBAN ARC SZSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

300983 financial statements: סקירה כללית

סיכום פיננסי של SHANGHAI URBAN ARC עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של 300983 הוא 6.61B.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים