LAY-OUT PLANNING C
300989 SZSE

300989
LAY-OUT PLANNING C SZSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים

סיכום פיננסי של LAY-OUT PLANNING C עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של 300989 הוא 2.612B.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים