פונדמנטלי 3010

סיכום פיננסי של ARABIAN CEMENT CO עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של 3010 הוא 3.385B SAR. ה-EPS TTM של החברה הוא 1.81 SAR, תשואת הדיבידנד היא 6.50%, וה-P/E הוא 18.98.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה