CANNASSURE

CSURE TASE
CSURE
CANNASSURE TASE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים של CSURE

סיכום פיננסי של CANNASSURE עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של CSURE הוא 36.027M ILS.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים