פונדמנטלי SCOP

סיכום פיננסי של SCOPE עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של SCOP הוא 1.398B ILS.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה