YAACOBI GROUP
YAAC TASE

YAAC
YAACOBI GROUP TASE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים

סיכום פיננסי של YAACOBI GROUP עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של YAAC הוא 138.403M.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים