פונדמנטלי 6434

סיכום פיננסי של TACBRIGHT עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של 6434 הוא 2.86B TWD.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה