MEITO SANGYO CO
2207 TSE

2207
MEITO SANGYO CO TSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים

סיכום פיננסי של MEITO SANGYO CO עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של 2207 הוא 30.747B. ה- EPS TTM של החברה הוא 48.83, תשואת הדיבידנד היא 1.32% ו- P/E הוא 37.27.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים