פונדמנטלי 4689

המצב הכספי הנוכחי של Z HOLDINGS CORPORATION

סך הנכסים של 4689 עבור Q4 22 הוא 8.59T JPY, 0.17% יותר מ-Q3 22 הקודם. סך ההתחייבויות גדל ב-0.26% ב-Q4 22 ל-5.27T JPY.

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: JPY
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה