פונדמנטלי 6225

סקירת דיבידנדים של AIPTEK INTERNATIONAL INC