VIXM­-VXX
AMEX:VIXM­-AMEX:VXX NYSE ARCA & MKT

AMEX:VIXM­-AMEX:VXX
VIXM­-VXX NYSE ARCA & MKT
סחר עכשיו
 
הקודם
פתיחה
ווליום/נפח מסחר
 — 
טווח יומי
הקודם
פתיחה
ווליום/נפח מסחר
 — 
טווח יומי
סחר עכשיו
סקירה כללית
רעיונות

VIXM-VXX