VXJ2021­-VXH2021

CBOE:VXJ2021­-CBOE:VXH2021 CBOE
CBOE:VXJ2021­-CBOE:VXH2021
VXJ2021­-VXH2021 CBOE
 
הקודם
פתיחה
ווליום/נפח מסחר
 — 
טווח יומי
הקודם
פתיחה
ווליום/נפח מסחר
 — 
טווח יומי

תחזיות ‎VXJ2021-VXH2021‎