ZSH2021­-ZSK2021
CBOT:ZSH2021­-CBOT:ZSK2021 CBOT

CBOT:ZSH2021­-CBOT:ZSK2021
ZSH2021­-ZSK2021 CBOT
סחר עכשיו
 
הקודם
פתיחה
ווליום/נפח מסחר
 — 
טווח יומי
הקודם
פתיחה
ווליום/נפח מסחר
 — 
טווח יומי
סחר עכשיו
סקירה כללית
רעיונות

ZSH2021-ZSK2021