BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
גרף ביטקוין עדכני:

התנגדות קרובה - 3820.

התנגדות קריטית - 4000 (קו מגמה יורד + רמת התנגדות).

ליקווידים גדולים של שורטיסטים החל מ 4060 במידה ויפרץ (שם נעצר השורט סקוויז שהתרחש מוקדם יותר).

תמיכה קרובה - 3600.

איזור ליקווידים קריטי הבא לעוד כדור שלג שיתגלגל למטה - מתחת 3400.

בינתיים דשדוש בין 3600-3820 עד לקבלת עוד תנועה חדה ככל הנראה,
פעמיים קודמות הביט דשדש בטווח 4-5 ימים לפני שבירת התמיכה ולאחר מכן התחיל כדור שלג מתגלגל של ליקווידים שנעצר 20% מתחת לרמת תמיכה שנשברה.

* כל האמור הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר.

תגובות