כתב ויתור

לא ניתן ייעוץ השקעות

כל הדעות, השיחות והצ'אטים, ההודעות, החדשות, המחקרים, הניתוחים, המחירים או כל מידע אחר הנכלל באתר זה מסופקים כמידע שוק כללי למטרות השכלה, למידה, חינוך והנאה בלבד, ואינם מהווים ייעוץ השקעות. אין להסתמך על האתר כתחליף למחקר שוק עצמאי נרחב לפני קבלת החלטות מסחר בפועל. חוות דעת, נתוני שוק, המלצות או כל תוכן אחר עשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת. TradingView Inc לא תקבל על עצמה כל אחריות בגין אובדן הפסד או נזק, לרבות אך לא רק, כל הפסד של רווח, אשר עשוי לנבוע במישרין או בעקיפין משימוש או הסתמכות על מידע זה.

אנו לא ממליצים על שימוש בניתוח טכני כאמצעי בלעדי לקבלת החלטות מסחר. אנחנו לא ממליצים לעשות החלטות מסחר חפוזות. אתה צריך תמיד להבין כי ביצועי עבר אינם מסמלים את תוצאות העתיד.