תנאי שימוש, מדיניות וכתב ויתור

פעולת השימוש שלך באתר שלנו הנמצאת בכתובת www.tradingview.com (וכל האתרים המשויכים אליו) או השירותים ("TradingView") מהווים את הסכמתך לתנאים וההגבלות הבאים של השימוש ("תנאי שימוש"). אם אינך מסכים, אל תשתמש ב- TradingView. TradingView היא קניינה של TradingView Inc. ("אותנו", "אנחנו" או "שלנו").

1. שינויים בתנאי השימוש

אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש האלה בכל עת. אם תמשיך להשתמש ב- TradingView לאחר שפרסמנו שינויים בתנאי שימוש אלה, אתה מסמן את הסכמתך לתנאים החדשים. תמיד תהיה לך גישה לתנאי השימוש שלנו ותוכל לבדוק זאת בכל עת. על ידי טעינה מחדש של דף זה, תהיה לך הגרסה המעודכנת ביותר הזמינה למשתמשי TradingView.

2. שינויים ב- TradingView

אנו עשויים להפסיק או לשנות כל שירות או תכונה ב- TradingView בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אנחנו לא מבטיחים התאמה לעבר של השירותים שלנו ואת ממשק תכנות יישומים (API) במקרה זה.

3. בעלות על מידע; רשיון להשתמש בtradingview; חלוקה מחודשת והעברת נתונים הלאה

אלא אם צוין אחרת, כל הזכויות, השמות והאינטרסים ב- TradingView, וכל המידע הזמין דרך TradingView או השירותים שלנו, בכל השפות, הפורמטים והתקשורת ברחבי העולם, כולל כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים בהם, הם קניינה הבלעדי של TradingView , שותפינו או ספקי המידע שלנו (interest interest כהגדרתם בסעיף 6 (כתב ויתור על תוכן) להלן).

כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים של נתונים אינטראקטיביים (IDCO) וכל נתונים או מידע אחר המסופק על-ידי Interactive Data (IDCO), באמצעות tradingview או השירות שלנו בכל השפות, הפורמטים והמדיה בכל העולם, לרבות כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים שבהם, הם רכושם של Interactive Data (IDCO), החברות המסונפות שלנו או ספקי המידע שלנו (לפי העניין).

TradingView מחויבת לספק למשתמשים פלטפורמה מאובטחת ונגישה להצגת נתוני שוק, גרפים, חדשות ומידע פיננסי אחר. לכן, חל איסור מוחלט על משתמשים להשתמש בשיטות אוטומטיות לאיסוף נתונים, כולל אך לא רק סקריפטים, ממשקי API, גירוד מסך, כריית נתונים, רובוטים או כלים אחרים לאיסוף וחילוץ נתונים, ללא קשר לכוונת המטרות שלהן. השימוש בכל טכנולוגיה כדי לעקוף מנגנוני הגנה שנועדו למנוע העתקה או הפצה בלתי מורשית של תוכן TradingView אסור באופן מפורש.

התוכן בפלטפורמת TradingView, כולל נתוני שוק ומידע אחר, זמין ומותר לתצוגה רק בתוך הממשק של המשתמש של האתר או האפליקציה לנייד. הסדרי הרישיון שלנו עם ספקי נתונים לא מתירים הורדה, רישיון משנה, הקצאה, העברה, מכירה, הלוואה או הפצה של תוכן TradingView לתשלום ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מ- TradingView. כל המשתמשים נדרשים לכבד את תנאים הללו, משום שהם נועדו להגן על האינטרסים של TradingView, ספקי הנתונים שלה וקהילת המשתמשים שלה, מה שמבטיח פלטפורמה מאובטחת ואמינה לכולם.

הפרת הדרישות הללו עלולה לגרום לתוצאות חמורות, כולל חסימת המשתמש או המבקר, סגירת חשבונו ועונשים אפשריים. TradingView גם שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים נגד משתמשים אשר הפרו תנאים אלה, על מנת להגן על שלמות הפלטפורמה ועל האינטרסים של ספקי הנתונים שלה וקהילת המשתמשים.

אלא אם הותר במפורש אחרת בפסקאות הקודמות, אתה מסכים לא למכור אף אחד מהשירותים או החומרים בכל דרך או מטרה כלשהי, ללא הסכמה מפורשת הניתנה מראש ובכתב של TradingView ו/או ספקי הנתונים שלנו. בנוסף, לא תעשה, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של TradingView וספקי הנתונים הרלוונטיים, עותקים של כל התוכנה או התיעוד העשויים להיות מסופקים, אלקטרונית או בדרך אחרת, לרבות, אך לא רק, תרגום, דקומפילציה, פירוק או יצירת עבודות נגזרות.

אלא אם מותר אחרת במפורש בהסכם נוסף, איננו מתירים שימוש מסחרי בכל אחד מהשירותים או ממשקי ה- API שלנו. אנו לא אחראים ואיננו נוטלים על עצמנו כל התחייבות או חבות עבור שירותי צד שלישי או תוכנה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 21 (תוכנות צד שלישי).

למידע נוסף על פניות מסחריות ושותפות איתנו, ראה את דף אנשי הקשר.

4. יחוס

TradingView מעניקה אישור לכל המשתמשים של tradingview.com ובכל הגרסאות הזמינות של האתר, להשתמש בצילום תמונות מהיר של הגרפים ב-TradingView בניתוח, בהודעות לעיתונות, בספרים, מאמרים, הודעות בלוג ופרסומים אחרים, כמו גם להשתמש ב TradingView במקומות לימוד והשכלה, להציג גרפים מ-TradingView במהלך שידורי וידאו, כולל סקירות כלליות, חדשות, ניתוחים, וכל שימוש אחר או לקידום הגרפים של TradingView או מוצרים כלשהם מאתר TradingView בתנאי הכרחי שהשם של TradingView חייב להיות גלוי לעין בכל עת כאשר משתמשים במוצרים אלה.

ההתייחסות חייבת לכלול הפניה ל TradingView, כולל אך לא מוגבלים רק לאלה אשר המתוארים כאן.

שימוש בגרפים של TradingView במהלך וידאו או קידום אחר שבהם הייחוס אל TradingView אינו גלוי לעין, יהיה חייב להיכלל תיאור של המוצר המוצג. לדוגמה: "פלטפורמת הגרפים המשמשת לניתוח זה מסופקת על ידי TradingView", או פשוט "הגרפים הם מ-TradingView", גודל הגופן לא צריך להיות נמוך מ 10 PT = 13PX = 3.4MM.

אתה יכול להשתמש בלחצן "תמונה" בסרגל הכלים העליון של הגרף כדי ליצור באופן מיידי קובץ תמונה של הגרף הנוכחי שלך. TradingView תצלם אוטומטית תמונת מצב עם כל הייחוסים הנדרשים ותספק קישור שבו תוכל לצפות בגרף שלך, להוריד אותו או לשתף אותו. השימוש במוצרי TradingView מחוץ לאתר TradingView, ללא ייחוס נאות של TradingView, אסור. זה חל על כל הכלים (כגון ווידג'טים) שהושגו באתר TradingView ונעשה בהם שימוש במשאבים החיצוניים, שבהם הייחוס צריך להישאר כפי שתוכנן ומיועד במקור. משתמשים שאינם מצייתים לכלל ייחוס זה כאן עשויים להיחסם לצמיתות, וייתכנו פעולות משפטיות אחרות כדי להבטיח ציות. זה כולל, בין היתר, אזהרות הפסקה והפסק, צווי בית משפט, צווי מניעה, קנסות, סעד פיצויים וכו'.

5. אתרים ומפרסמי צד שלישי

TradingView עשוי לכלול קישורים לאתרי צד שלישי. חלק מהאתרים הללו עשויים להכיל חומרים מעוררי סלידה, בלתי חוקיים או לא מדויקים. אתה מסכים ש- TradingView לא תישא באחריות לכל פעילות מסחר או פעילויות אחרות המתרחשות בכל אתר אינטרנט שאליו אתה ניגש באמצעות קישורים ב- TradingView. אנו מספקים קישורים אלה כנוחות, ואיננו תומכים בתוכן או בשירותים המוצעים על ידי אתרים אחרים אלה. כל עסקה שיש לך עם מפרסמים שנמצאים ב- TradingView היא בינך ובין המפרסם ואתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לכל אובדן טענות או תביעה שייתכן שיהיה לך כלפי המפרסם.

שידול לא מורשה ב- TradingView אסור בהחלט ועלול לגרום לעונשים, כולל אך לא רק, השעיות זמניות או קבועות של החשבון שנמצא אשם, וכל פעולה משפטית אשר זמינה ומתאימה עבור נזקים כספיים ונזקים ואחרים.

6. כתב ויתור על תוכן

TradingView אינה יכולה ואינה מייצגת או מבטיחה כי כל המידע הזמין באמצעות השירותים שלנו או ב- TradingView הוא מדויק, אמין, עדכני, מלא או מתאים לצרכיך. פרטים שונים הזמינים דרך השירותים שלנו או ב- TradingView עשויים להיות מושגים במיוחד על ידי TradingView מעסקים או ארגונים מקצועיים, כגון בורסאות, ספקי חדשות, ספקי נתוני שוק וספקי תוכן אחרים (לדוגמה, Cboe BZX ואולי גם בורסות פיננסיות מבוססות אחרות כגון בורסת ניו יורק, נסדאק, בורסת ניו יורק מרכנתיל ודאו ג'ונס), אשר נחשבים למקורות מידע אמינים (בכלליות, "ספקי נתונים"). עם זאת, בשל גורמים שונים - כולל האפשרות הטבעית של שגיאות אנושיות ושגיאות של מכונות - הדיוק, השלמות, העיתוי, התוצאות המתקבלות מהשימוש, והרצף הנכון של המידע הזמין באמצעות השירותים שלנו ואתר האינטרנט אינם ולא יכולים להיות מובטחים על ידי TradingView. אין אנו מתחייבים ולא ניקח על עצמנו שום מחויבות או אחריות לסקריפטים, לאינדיקטורים, לרעיונות ולתכנים אחרים של צדדים שלישיים. השימוש שלך בסקריפטים, באינדיקטורים, ברעיונות ובתכנים אחרים של צד שלישי נמצא באחריותך הבלעדית.

7. כתב ויתור על החלטות השקעה ומסחר

החלטות לקנות, למכור, להחזיק או לסחור בניירות ערך, סחורות והשקעות אחרות כרוכים בסיכון, והם נעשים בצורה הטובה ביותר מפי ייעוץ של אנשי מקצוע מוסמכים. כל מסחר בניירות ערך או השקעות אחרות כרוך בסיכון להפסדים מהותיים. ההתמחות של "מסחר יומי" כרוך בסיכונים גבוהים במיוחד ויכול לגרום לך לאבד סכומי כסף משמעותיים. לפני התחייבות לכל תכנית מסחר, עליך להתייעץ עם מומחה פיננסי מוסמך. אנא שקול היטב האם מסחר בסגנון זה מתאים לך לאור מצבך הכספי ויכולתך לשאת בסיכונים פיננסיים. בשום אופן לא נהיה אחראים לכל אבדן או נזק שייגרם לך או לכל אדם אחר כתוצאה מפעילות מסחר או השקעה שאתה או כל אדם אחר עוסק בה, בהתבסס על כל סוג של מידע נתונים או חומר שאתה מקבל דרך TradingView או השירותים שלנו.

8. כתב ויתור על תוצאות ביצועים היפותטיות

לתוצאות הביצועים היפותטיות יש מגבלות רבות הטמונות בחלקן. אין ייצוג כי כל חשבון יהיה או צפוי להשיג רווחים או הפסדים דומים לאלה שמוצג. למעשה, לעתים קרובות ישנם הבדלים חדים בין תוצאות היפותטיות לתוצאות בפועל שהושגו אחר כך על ידי כל תוכנית מסחר בפרט.

אחת המגבלות של תוצאות ביצועים היפותטיות היא כי הם מוכנים בדרך כלל עם תשובה בדיעבד. בנוסף, מסחר היפותטי אינו כרוך בסיכון פיננסי ושום תיעוד מסחר מדומה אינו יכול להסביר לחלוטין את השפעת הסיכון הפיננסי במסחר בפועל. לדוגמה, היכולת לעמוד בפני הפסדים או לדבוק בתוכנית מסחר מסוימת למרות הפסדי המסחר, הם נקודות מהותיות, אשר יכולות להשפיע לרעה גם על תוצאות המסחר. ישנם גורמים רבים נוספים הקשורים לשוק בכללי או ליישום של כל תוכנית מסחר ספציפית, שלא ניתן להסביר ולהבין באופן מלא במסחר מדומה, אשר יכול להשפיע לרעה על תוצאות המסחר בפועל.

9. משתמשים רשומים

שירותים מסוימים, כגון שמירת גרפים, פרסום או יכולת להגיב על גרפים שפורסמו, זמינים רק למשתמשים רשומים באתר האינטרנט של TradingView ומחייבים אותך להיכנס באמצעות שם משתמש וסיסמה כדי להשתמש בהם. אם אתה נרשם כמשתמש ("מנוי") של כל אחת מהתכונות של TradingView, במהלך תהליך ההרשמה ייתכן שתתבקש ללחוץ על "הירשם עכשיו", "שלח" או כפתור דומה; לחיצה על כפתור כזה תאשר עוד את הסכמתך להיות כפוף לתנאים והגבלות אלה.

בתמורה לשימושך באתר TradingView, אתה מצהיר כי אתה בגיל החוקי כדי ליצור חוזה מחייב והנך מורשה לקבל שירותי TradingView בהתאם לחוקי ארצות הברית או כל שיפוט רלוונטי אחר. כמו כן, אתה מסכים ל: (א) לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא על עצמך, כפי שמתבקש בTradingView בטופס ההרשמה ("נתוני הרשמה") כמו כן (ב) לתחזק ולשמור על נתוני הרישום ולעדכן אותם באופן מיידי, שוטף ומלא. אם אתה מספק מידע שאינו נכון, לא מדויק, לא עדכני או חלקי, או של- TradingView יש יסוד סביר לחשוד שמידע זה אינו נכון, לא מדויק, לא עדכני או חלקי, ל- TradingView יש זכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש עכשווי או עתידי בשירותי TradingView (או כל חלק ממנו).

אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את כל זכויות הקניין הרוחני, כולל כל הפטנטים, הסימנים המסחריים, הסודות המסחריים, זכויות היוצרים או כל זכויות קנייניות הדרושות, לתוכן שלך. אם אתה משתמש בחומרים של צד שלישי, אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את הזכות להפיץ חומר של צד שלישי בתוכן. אתה מסכים שלא תגיש חומר המוגן בזכויות יוצרים, מוגן בסוד מסחרי או הכפוף בדרך אחרת לזכויות קנייניות של צד שלישי, כולל זכויות פטנט, פרטיות ופרסום, אלא אם כן אתה הבעלים של זכויות כאלה או שיש לך אישור מהבעלים החוקיים להגיש החומר.

אנו עשויים להסיר את התוכן שלך ללא הודעה מוקדמת אם אנו סבורים באופן סביר שאתה מפר את תנאי השימוש הללו.

10. מצב מנוי לא מקצועי

בתור ספק של נתוני שוק רשמיים בזמן אמת מבורסות (כדוגמת Nasdaq) למשתמשי קצה, אנו נדרשים לזהות את הסטטוס 'לא מקצועי' של כל מנוי. בהזמנת מנוי לנתוני שוק ב-TradingView אתה מאשר את הדברים הבאים:

 1. אתה משתמש בנתוני השוק לשימוש אישי בלבד, לא עבור העסק שלך או של ישות אחרת.
 2. אינך רשום או מורשה מבחינת הבורסה לניירות ערך (SEC) או וודעת המסחר וסחורות עתידיות (CFTC).
 3. אינך רשום או מורשה עם כל סוכנות ניירות ערך, כל בורסה לניירות ערך, אגודה או גוף רגולטורי בכל מדינה.
 4. אינך מבצע כל פונקציה הדומה לאלו המחייבים אדם להירשם או להעפיל ל- SEC, ל- CFTC, או לכל סוכנות ניירות ערך אחרת, או לכל בורסת ניירות ערך, או לכל גוף עמותה או גוף רגולטורי, או כל סחורה או חוזה חוזים עתידיים, או כל אגודה או גוף רגולטורי.
 5. אתה לא עוסק כיועץ השקעות (כפי שמונח זה מוגדר בסעיף 202 (א) (11) של יועץ ההשקעות המוגדרת בחוק של 1940) או מנהל נכס ואתה לא עוסק במתן ייעוץ השקעות, לכל אדם, גוף או ישות.
 6. אינך נרשם לשירות במסגרת תפקידך כמנהל, נושא משרה, שותף, עובד או סוכן של כל עסק או בא מטעם כל אדם אחר.
 7. אתה משתמש בהון העצמי שלך, הפרטי, אשר לא מסופק על ידי כל אדם, ישות או גוף אחר בהתנהלות המסחר שלך.
 8. אינך מנהל מסחר לטובת תאגיד, שותפות או גוף אחר.
 9. לא נכנסת לשום הסכם לחלוק את הרווח של פעילות המסחר שלך או לקבל פיצוי עבור פעילויות המסחר שלך.
 10. אתה לא מקבל שטח משרדי, ציוד או הטבות אחרות בתמורה למסחר שלך או עובד כיועץ פיננסי לכל אדם, חברה או גוף עסקי.

אנחנו, או שותפי הבורסה שלנו, יקבעו - בהתבסס על מקורות, לרבות, אך לא רק, אתרי אינטרנט של החברה, כתובת דואר אלקטרוני ודומיין, לינקדין, רישום רגולטורי או חברות, או אמצעי התשלום שלך - שאתה באמת עומד בקריטריונים של 'מקצועי' במהלך או בכל עת לאחר ההרשמה ל-TradingView או לנתוני שוק מבורסות, אתה תהיה אחראי להפרש בין תעריפי המנוי 'לא מקצועי' ו'מקצועי' הן עבור מנוי TradingView והן עבור נתוני שוק רלוונטיים. זה חל רטרואקטיבית מהתאריך שבו התחלת את המנוי שלך. בנוסף על כך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחייב אותך באופן אוטומטי עבור ההפרש הזה ולחייב את הסכום המשויך לשיטת התשלום המופיעה בקובץ שלך.

הנגזרת הקניינית שלנו צורכת נתוני שוק גולמיים ומבצעת תהליך נגזר דו-שלבי כדי לייצר את המחיר המוצג, שנצרך אחר כך על ידי מנוע המחיר. נתוני שוק נגזרים מסופקים ממקורות שונים ולכן ניתן לערבב אותם.

תהליך הנגזרת כולל שינוי במחיר הגולמי על ידי גורם הנקבע על ידי היקף המסחר בשוק הבסיס, משתנה אקראי וסכום קיזוז מקסימאלי. מחיר הנתונים הנגזר מוצג רק פעם אחת בפני לקוחותינו הלא מקצועיים, כאשר מחיר הנתונים הנגזר הוא הערך הקנייני של ארגון.

בשום שלב לא ניתן לגשת לנתונים גולמיים על ידי לקוח כלשהו, ולא ניתן להנדס את הנתונים האמורים בשום צורה שהיא. כל השווקים מועברים דרך אותו מנוע נגזרת.

12. גישה ואבטחה

אתה מקבל על עצמך את האחריות על הסודיות והשימוש בכל שם משתמש וכתובת דוא"ל שאתה רושם עבור הגישה שלך לשירותים ושימוש בהם. אתה אחראי לשמירה על סודיות הסיסמה והחשבון ואתה אחראי באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות תחת הסיסמה או החשבון שלך. אתה מסכים (א) להודיע ל- TradingView באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבון שלך או בכל הפרת אבטחה אחרת, וכן (ב) לוודא שאתה יוצא מהחשבון בסוף כל שימוש. TradingView אינה יכולה ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה מאי עמידתך בתנאים.

TradingView רואה במידע פרטי באתר (קוד המקור של סקריפטים מוגנים או להזמנה בלבד וכו') סודי עבורך. TradingView מגן על מידע פרטי כזה מפני שימוש בלתי מורשה, גישה או חשיפה באותו אופן שהוא מגן על נתונים אישיים (עיין ב מדיניות הפרטיות שלנו למידע נוסף).

13. תשלום וביטול שירות

 1. על ידי הזמנת כל מנוי ב www.tradingview.com (כולל תקופת ניסיון ללא תשלום), אתה מאשר שקראת את תנאי השימוש שלנו ואישרת אותם, ואתה מאשר ל- TradingView לחייב באופן אוטומטי את כרטיס האשראי או את חשבון PayPal שלך בהתאם לתקופת החיוב שנבחרה ידנית על ידך.
 2. כל משתמש יכול לנסות כל תכנית בתשלום למשך 30 יום ללא תשלום. אם הניסיון לא יבוטל לפני תאריך התפוגה שלו, הוא יומר באופן אוטומטי לתכנית חודשית או שנתית, בהתאם לבחירת המשתמש. אין החזרים כספיים עבור תוכניות חודשיות, גם אם המנוי מתבטל באותו יום שבו התשלום אשר מומר אוטומטית לתכנית עבר. החזרים כספיים אפשריים רק לאחר ניכוי אוטומטי עבור תשלומים שנתיים (כלומר לאחר תקופת הניסיון ולאחר החידוש) בתוך 14 ימים קלנדריים לאחר ביצוע התשלום. שימו לב שמשתמשים שהגישו בקשת ביטול חיוב / טענה או תביעה אינם זכאים להחזר. מנויי Essential, Plus ו-Premium כוללים אוטומטית נתוני שוק הזמינים ללא עמלות נוספות לכל משתמש בלבד. תוכל לראות אילו שווקים זמינים בחינם ואילו יש לרכוש בנפרד בדף ה-TradingView GoPro. תקופת ניסיון שבוטלה ושירותים נלווים יפסקו מיד לאחר הביטול, למעט חבילות נתונים שנרכשו.
 3. השירות מחויב מראש על בסיס חודשי, שנתי או שנתיים. לא יהיו החזרים או זיכויים עבור חודשים חלקיים של שירות, או החזרים עבור חודשים שאינם בשימוש עם חשבון משתמש פתוח ופעיל. אם החידוש האוטומטי נכשל בתכנית שנתית, תועבר אוטומטית לתוכנית חודשית.
 4. כל חיוב חוזר על עצמו, פירוש הדבר שנמשיך לחייב אותך עד שתבטל את המנוי שלך. אתה האחראי הבלעדי לביטול המנוי שלך כהלכה ב- TradingView. בקשת דוא"ל או כרטיס תמיכה המבקשים לבטל את המינוי שלך אינה נחשבת לביטול. תוכל לבטל את המינוי שלך בכל עת על ידי ביקור במקטע החיוב בדף הגדרות פרופיל
 5. אם תבטל את השירות לפני תום תקופת התשלום הנוכחית שלך, המנוי שלך יישאר פעיל עד לתאריך היעד הבא. לאחר תאריך היעד, אם לא יתקבל תשלום, המינוי שלך יופסק.
 6. אנו לא מציעים או מאפשרים החזרים כספיים בגין תשלומים ראשוניים. כאשר תזמין את השירות בפעם הראשונה, ודא שכל פרטי ההזמנה הם נכונים לפני ביצוע התשלום.
 7. אנו לא מציעים החזרים כספיים עבור תשלומים חודשיים חוזרים. אם חויבת לחידוש אוטומטי חודשי של השירות, תוכל לבטל את המינוי כדי להימנע מחיוב עבור החודשים הבאים.
 8. איננו מציעים החזרים כספיים עבור שדרוגים לתוכנית יקרה יותר או מחזור חיוב ארוך יותר. הימים הנותרים מומרים לערך שהוא שווה ערך לימים במנוי החדש.
 9. אנו מציעים החזרים כספיים עבור תשלומים שנתיים ודו שנתיים על פי דרישה. אם חויבת לחידוש אוטומטי שנתי וחידוש של שנתיים עבור שירות, יש לך 14 יום (לאחר ביצוע התשלום) כדי ליצור קשר עם צוות התמיכה שלנו . אם לא תעשה זאת, TradingView מניחה שחידוש השירות צפוי והתשלום לא יוחזר.
 10. החזרים כספיים אפשריים רק לאחר ניכוי אוטומטי עבור תשלומים שנתיים (כלומר לאחר תקופת הניסיון ולאחר החידוש) בתוך 14 ימים קלנדריים לאחר ביצוע התשלום.
 11. מנחי הקהילה הם נציגים רשמיים של TradingView, עם הסמכות להזהיר או להרחיק משתמשים (כולל כאלה עם מנוי בתשלום) כאשר הם אינם מצייתים ל חוקי הבית . איננו מציעים החזרים כספיים למקרה שתורחק מהקהילה ומלפרסם תוכן ולקיים אינטראקציה עם אחרים, מכיוון שהמנוי שלך בתשלום וכל הנתונים ו / או התכונות שרכשת, עדיין זמינים לך במהלך הרחקה שכזו.
 12. TradingView, Inc. רשומה לצורכי מס ב-‏אוסטרליה, קנדה, קולומביה, מדינות האיחוד האירופי, יפן‏, הודו‏, אינדונזיה, איסלנד, ליכטנשטיין, מלזיה, מקסיקו, ניו זילנד‏, נורבגיה, ערב הסעודית, סינגפור, צפון אפריקה, דרום קוריאה, שוויץ, טייוואן, תאילנד, טורקיה, איחוד האמירויות הערביות, הממלכה המאוחדת, ויטנאם, מדינות וערים מסוימות בארה"ב.
 13. TradingView, Inc עשויה להשתמש בחברות בנות מקומיות או גופים אחרים על מנת לגבות תשלומים באזורים גיאוגרפיים מסוימים. יחד עם זאת, כל התשלומים יעובדו וינוהלו על ידי TradingView, Inc., והשירות יסופק על ידי TradingView, Inc., ללא קשר לישות הגובה את התשלום.

14. מינויים של Apple App Store

 1. תשלומים יחויבו בחשבון Apple ID של המשתמש באישור הרכישה בהתאם למדיניות הפרטיות של Apple. אנו ממליצים לך להכיר את תנאי התשלום וההרשמות של Apple בתוך האפליקציה. אם מתבצעת רכישה מאפליקציית iOS שלנו, ההחזר אפשרי רק בהתאם למדיניות App Store.
 2. TradingView מציעה תקופת ניסיון. ניתן לנצל את תקופת הניסיון פעם אחת בלבד. תשלום המנוי מתחיל לאחר תום תקופת הניסיון בחינם.
 3. כל סוגי המנויים מתחדשים אוטומטית. אתה יכול לבטל את אפשרות החידוש ב-App Store בתוך 24 שעות לפחות לפני תום תקופת הניסיון בחינם או תאריך התשלום הנוכחי. הביטול נכנס לתוקף בתום תקופת החיוב הנוכחית. יחד עם זאת, אתם שומרים על גישה למנוי מרגע הביטול ועד לתום תקופת החיוב הנוכחית.
 4. ניתן לחייב חשבונות עבור חידוש עד 24 שעות לפני תום התקופה הנוכחית.
 5. התעריפים המוצעים בחנויות לנייד ובפלטפורמה מבוססת האינטרנט עשויים להיות שונים. חנויות לניידים מציעות מנויים המבוססים על שני מחזורי חיוב: שנתי וחודשי.

15. מנויים לאפליקציית אנדרואיד

 1. עסקאות פיננסיות עבור מינויים שנעשו באפליקציית Android שלנו מעובדים על ידי שירות צד שלישי (Google Play) בהתאם לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ולכל תנאי התשלום הרלוונטיים שלהם, בפרט התגובה על החזרים ב-Google Play. אנחנו, TradingView, לא אחראים לפעולות או מחדלים של כל מעבד תשלומים של צד שלישי. אנו ממליצים שתכיר את תנאי התשלום ואת המינויים בתוך האפליקציה של Google Play. אם בוצעה רכישה מאפליקציית Android שלנו, ההחזר אפשרי רק בהתאם למדיניות Google Play.
 2. TradingView מציעה תקופת ניסיון. ניתן לנצל את תקופת הניסיון פעם אחת בלבד. תשלום המנוי מתחיל לאחר תום תקופת הניסיון בחינם.
 3. כל סוגי המנויים מתחדשים אוטומטית. אתה יכול לבטל את אפשרות החידוש ב-Google Play תוך 24 שעות לפחות לפני תום תקופת הניסיון בחינם או תאריך התשלום הנוכחי. הביטול נכנס לתוקף בתום תקופת החיוב הנוכחית. יחד עם זאת, אתם שומרים על גישה למנוי מרגע הביטול ועד לתום תקופת החיוב הנוכחית.
 4. התשלום מתבצע לפי אמצעי התשלום המקושר לחשבון המשתמש ב Google Play המנוי נעשה בהתאם לבחירת חשבון Google Play, שאינה בהכרח תואמת לחשבון Google המשמש לכניסה לאפליקציה.
 5. התעריפים המוצעים בחנויות לנייד ובפלטפורמה מבוססת האינטרנט עשויים להיות שונים. חנויות לניידים מציעות מנויים המבוססים על שני מחזורי חיוב: שנתי וחודשי.

16. משוב ל-TradingView

על ידי הגשת רעיונות, תוכן, הצעות, מסמכים ו / או הצעות ("תרומות") ל- TradingView באמצעות איש הקשר שלנו משוב , או דפי האינטרנט אתה מאשר ומסכים כי: (א) התרומות שלך אינן מכילות מידע סודי או מידע קנייני; (ב) TradingView אינה מחויבת לסודיות, מפורשת או משתמעת, ביחס לתרומות; (ג) TradingView תהיה רשאית להשתמש או לחשוף (או לבחור שלא להשתמש או לחשוף) תרומות כאלה לכל מטרה, בכל דרך שהיא, בכל אמצעי תקשורת ברחבי העולם; (ד) ל TradingView יכול להיות משהו הדומה לתרומות שכבר נמצא כשיקול או בפיתוח; (ה) התרומות שלך הופכות להיות באופן אוטומטי הרכוש של TradingView ללא כל התחייבות של TradingView כלפיך; וכן, (ו) אינך זכאי לכל פיצוי או החזר מכל סוג שהוא מ - TradingView בכל נסיבות שהן.

17. פיצוי

הנך מסכים לשפות ולהחזיק ב- TradingView ובחברות הבת שלנו, החברות המסונפות לנו, נושאי המשרה, הסוכנים, העובדים, השותפים ומעניקי הרישיונות שלך מכל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, שבוצעו על ידי צד שלישי כלשהו הנובע או העולה מתוכן שאתה שולח, מפרסם, משדר, משנה או הופך בכל דרך אחרת באמצעות שירותי TradingView, השימוש שלך בשירותי TradingView, החיבור שלך לשירותי TradingView, הפרת תנאי השימוש שלך או הפרת זכויותיהם של אחרים.

18. סיום

על פי בקשתך ניתן למחוק את חשבונך מ- TradingView. אתה יכול למחוק את חשבונך בכל עת על ידי ביקור בדף הגדרות פרופיל . אם ביקשת למחוק את חשבונך, אנו נמחק את הנתונים האישיים המשויכים לחשבונך, עם זאת, נתונים אישיים מסוימים יישמרו אם הם שולבו בנתונים שהם אינטגרליים למערכות ולאתרים שלנו, כולל נתונים בתקשורת ששלחת באמצעות האתר שלנו. נתונים אלה נשמרים בהכרח לצורך שלמות הנתונים באתר ומטרותינו העסקיות הלגיטימיות, כולל ביקורת, אבטחה ותחומי עניין לגיטימיים אחרים (עיין ב מדיניות הפרטיות למידע נוסף). הרעיונות שפורסמו יישארו באתר לפי שיקול דעתנו. לאחר פרסום רעיון הוא הופך לחלק מהידע המסחרי הקהילתי וצריך להישאר כך. מדיניות זו מונעת ממשתמשים לשמור רק על הרעיונות הטובים ביותר שלהם, ובכך לשמור על כולם כנים ולשמור על אמון הציבור במוניטין של האתר ובשלמותו.

הנך מסכים ש- TradingView רשאית, ללא הודעה מוקדמת, לסיים באופן מיידי, להגביל את הגישה אל חשבון TradingView שלך או להשעות אותו, ו/או כל כתובת דוא"ל הקשורה וכן גישה אל שירותי TradingView. סיבה לסגירה שכזאת, הגבלת הגישה או ההשעיה יכללו, אך לא יוגבלו ל, (א) עברות, הפרות או פירצות של תנאי השימוש או הסכמים או הנחיות מנוהלים אחרים, (ב) בקשות של רשויות אכיפת החוק או של סוכנויות ממשלתיות אחרות (ג) הפסקת או שינוי מהותי בשירותי TradingView (או כל חלק ממנו), (ד) בלתמים או בעיות טכניות או אבטחה לא צפויות, (ה) תקופות ממושכות של חוסר פעילות, (ו) ו / או התקשרות מצדך בפעילויות הונאה ו/או מעשים בלתי חוקיים. כמו כן, הנך מסכים כי כל סגירת חשבון שכזו, מגבלות הגישה וההשעיות מהסיבות השונות יינתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי של TradingView וכי TradingView לא תהיה חייבת ו/או אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי כלשהו בגין סגירת חשבונך, כל כתובת דוא"ל קשורה או גישה אל שירותי TradingView.

19. הודעות דוא"ל

בפתיחת חשבון עם טריידינג ויו, אתה מאשר לטריידינג ויו לשלוח לך דואר אלקטרוני עם חומרים שיווקים שונים, הודעות הקשורות לשירותים שונים, הודעות חשובות, הצעות מיוחדות וכו'. תמיד תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה על ידי הקלקה על הקישור הצורף בהודעות הדואר הללו.

20. כללי הבית

על ידי יצירה ושימוש בחשבון ב- TradingView, אתה מאשר שקראת והסכמת לכבד את חוקי הבית שלנו.

21. תוכנות צד שלישי

התוכנה, האתר ו / או השירותים שלנו עשויים לכלול רכיבי תוכנה שסופקו על ידי צד שלישי, אשר מנוצלים באישורם של בעלי הרישיון ו / או בעלי זכויות היוצרים המתאימים בתנאים שנקבעו על ידי אותם צדדים (להלן: "תוכנת צד שלישי"). TradingView מתנערת במפורש מכל אחריות או הבטחה אחרת לגבי תוכנות צד שלישי. לידיעתך, השימוש שלך בתוכנות צד שלישי יהיה כפוף לתנאים ולהגבלות של מדיניות השימוש והפרטיות של ספקי ספקי צד שלישי ולא על ידי תנאי שימוש אלה או על ידי מדיניות הפרטיות שלנו .

22. סקריפטים

אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את כל זכויות הקניין הרוחני, כולל כל הפטנטים הדרושים, הסימנים המסחריים, סודות מסחריים, זכויות היוצרים או זכויות קנייניות אחרות, בתוך הסקריפט שלך. אם אתה משתמש בחומרים של צד שלישי, אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את הזכות להפיץ חומר של צד שלישי בסקריפט. אתה מסכים שלא תגיש חומר המוגן בזכויות יוצרים, המוגן בסוד מסחרי או בכל דרך אחרת הכפופים לזכויות קנייניות של צד שלישי, לרבות זכויות לפטנט, לפרטיות ולפרסום, אלא אם אתה הבעלים של זכויות אלה או שיש לך אישור מבעליו החוקי להגיש את החומר.

אתה האחראי הבלעדי לכל סקריפט שאתה יוצר. TradingView אינה אחראית בשום אופן לשימוש או שימוש לא נכון של התסריט שלך על ידי כל משתמש. TradingView אינה אחראית בשום אופן לשימוש או שימוש לרעה בסקריפט של משתמש כלשהו על ידך.

באמצעות התכונה 'סקריפט פרסום', אתה מעניק לנו רישיון עולמי, בלתי חוזר, מתמיד וללא תמלוגים עבור:

 • פרסם את התסריט הזה כמו גם את שם המשתמש של המחבר;
 • חשוף את קוד המקור של הסקריפט עבור סקריפטים פתוחים;
 • לבצע, להציג, להשתמש ולהפוך לזמין את הסקריפט הפתוח או המוגן שלך עבור כל משתמש או סקריפט להזמנות בלבד עבור כל משתמש שקיבל הזמנה.

אנו עשויים להסיר את הסקריפט שלך ללא הודעה אם אנו סבורים באופן סביר שאתה מפר את תנאי השימוש האלה.

ניתן לפרסם את הסקריפט תחת רישיון כלשהו. אם אינך כולל את הרישיון בקטע ההערות של סקריפט, אתה מסכים שהסקריפט שלך מורשה תחת רישיון 2.0 Mozilla Public License ‎

23. פרסומים - ללא סטטוס המלצה או ייעוץ

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView.

כל הצהרת השקפה (שעשויה להיות כפופה לשינוי ללא הודעה מוקדמת) היא דעתו האישית של המחבר, והמחבר אינו נותן שום הצהרות או התחייבויות לגבי הדיוק או השלמות של כל מידע או ניתוח שסופקו.

המחברים ו-TradingView אינם אחראים להפסדים כלשהם שייגרמו כתוצאה מהשקעה כלשהי שבוצעה על בסיס כל המלצה, תחזית או מידע אחר המוצג כאן.

אין לפרש את התוכן של פרסומים אלה כהבטחה, ערבות או אינדיקציה מפורשת או מרומזת של TradingView שלקוחות ירוויחו או שהפסדים בקשר אליהם יכולים או יוגבלו אם הם מסתמכים על המידע שנמסר.

24. כללי תוכנית הפניה למטבעות TradingView

TradingView רשאית לעדכן כללים אלה בכל עת.