תחזיות וניתוחים

קווי מגמה

ניתן להשתמש בקווי מגמה לזיהוי ואישור של מגמות. קו מגמה מחבר לפחות 2 נקודות מחיר בגרף ובדרך כלל מורחב קדימה כדי לזהות אזורים משופעים של תמיכה והתנגדות. קווים עם שיפוע חיובי התומכים בתנועת המחיר מראים כי הביקוש נטו עולה. כל עוד תנועת המחיר נשארת מעל קו זה, יש לנו מגמה שורית. קווים עם שיפוע שלילי המשמשים כהתנגדות לתנועת המחיר מראים שההיצע נטו גובר. כל עוד תנועת המחיר נשארת תחת קו זה, יש לנו מגמה דובית.
 
מחיר בודק בדרך כלל קו מגמה משופע מספר פעמים, עד שהוא נשבר באיזו נקודה ואז יתכן ויהיה לנו היפוך במגמה. ככל שיש יותר נקודות אשר מתחברות, קו המגמה הנו חזק יותר. לאסטרטגיות שונות יש כללים שונים לגבי כמה נקודות מחיר מחוברות זו מזו והאם לחבר בין הזנבות או בין גופי הנרות, אך כל קווי המגמה נשברים בסופו של דבר. ל- TradingView כלי ‎‎ כלי שרטוט חכם ‎‎ המאפשר למשתמשים לזהות חזותית קווי מגמה בגרף. ניתן להשתמש בכלי זה גם כדי להמחיש מגמות על אינדיקטורים.
הצג עוד רעיונות
1
23
...
7
1
2
...
7