תחזיות וניתוחים

טריז

דפוס הטריז יכול להיות דפוס המשך או דפוס היפוך, תלוי בסוג הטריז ותבנית הריברסל. ישנם שני סוגים של טריזים המצביעים על כך שהמחיר נמצא בדשדוש. הראשון הוא טריזים עולה שבהם המחיר מכיל 2 קווי מגמה עולים המתכנסים מכיוון שקו המגמה התחתון הוא תלול יותר מקו המגמה העליונה. במילים אחרות: השפל מטפס מהר יותר מהשיא. טריזים אלה נוטים להישבר כלפי מטה. השני הוא טריזים נופלים שבהם המחיר מכיל 2 קווי מגמה יורדים שמתכנסים מכיוון שקו המגמה העליונה תלול יותר מקו המגמה התחתון. במילים אחרות: השיאים נופלים מהר יותר מהשפל. טריזים אלה נוטים להיפרץ כלפי מעלה.

סוחרים שמרנים עשויים לחפש אישור נוסף לכך שהמחיר ימשיך לכיוון הפריצה. ניתן להעריך את היעד באמצעות טכניקת מדידת גובה החלק האחורי של טריז והארכתו לכיוון הפריצה. רמת סטופ נפוצה היא ממש מחוץ לטריז בצד הנגדי של הפריצה.