spark image
Photo: Patrick Federi / Unsplash

מזלגות ביטקוין: המסלול שנסעו בו פחות

9 symbol
בימים אלה, לביטקוין יש יותר מזלגות מאשר בקנטינה של תיכון. בכנות, קשה לעקוב. אז כדי לעזור, הנה המוכרים ביותר לעיניכם שתוכלו לחגוג עליהם. זו אינה רשימה מקיפה, וכמו בכל מסחר והשקעות, אתה צריך לחפש הרבה לפני שאתה מזלזל במזומן שהרווחת קשה עבור כל דבר.