spark image
Photo: Jason Wong / Unsplash

מניות קפה: חברות קפאין מובילות

סימולים 17מעודכן
יש אנשים שמתודלקים מזה, יש אנשים (מוזרים) שלא יכולים לעמוד בזה, אבל אין ספק שקפה הוא חלק עצום מהתרבות המודרנית - בארה"ב לבדה שותים 400 מיליון כוסות קפה כל יום. ממש להיט קפאין. וזה לא נעצר שם - הניצוץ הזה נותן מבט על כמה מהשחקנים הגדולים בשוק הקפה העולמי. רשימה זו משתרעת על פני מספר יבשות וכוללת חברות העוסקות בעיקר בייצור והפצה של קפה. אבל אל תיתפס רק למילה שלנו - רכוש לעצמך חליטה טרייה ובצעו מחקר משלך.