spark image
Photo: Liubov Ilchuk / Unsplash

אסימוני קריפטו ידידותיים לסביבה: מטבעות קריפטוגרפיים ירוקים

סימולים 14מעודכן
אחת הביקורות הגדולות ביותר העומדות בפני קריפטו היא צריכת האנרגיה הגבוהה שלו. כיום שורף את אנרגיה של מדינות קטנות כמו מלזיה ושוודיה, מגזר הקריפטו ספג עיתונות שלילית על תרומתו לשינויי האקלים. אבל, חלקם מתפקדים טוב יותר מאחרים - לחץ פוליטי ורגולטורי (בין התודעה האקולוגית הישנה והטובה) פירושו שכמה מטבעות, תהליכי כרייה ומערכות מתמקדים מאוד בהפחתת צריכת האנרגיה. הנה רשימה של כמה מהקריפטו היעילים יותר באנרגיה, אבל אל תסתמך עלינו. התעשייה משתנה כל הזמן אז עשה מחקר משלך לפני שאתה מתקרב לביצוע עסקה.