spark image
Photo: Jaredd Crai / Unsplash

מניות חינוך: לומדים להיות רווחיים?

סימולים 26מעודכן
"חינוך הוא הנשק החזק ביותר שאתה יכול להשתמש בו כדי לשנות את העולם", אמר נלסון מנדלה, ולמרות שמערכות חינוך רבות בתעשייה העולמית החיונית הזו מולאמות, יש גם מגוון רחב של מניות השכלה שכדאי להוסיף לתיק ההשקעות שלך. הלמידה הוירטואלית פרחה על רקע המגיפה, ועסקים מחפשים עכשיו להסתגל לשיטת החינוך החדשה והמקובלת הזו.

ניצוץ זה כולל חברות השכלה למטרות רווח עם שווי שוק של 50 מיליון דולר ומעלה. הן מכסות כל דבר, החל משירותי לימוד פרטיים, ללימוד טכנולוגיה ועד לשוק ספרי לימוד. יחד עם זאת, אל תכניס הכל לתיק ההשקעות שלך בעיניים עצומות- תמיד עשה את המחקר שלך באופן יסודי ואל תעתיק את העבודה של אחרים.