spark image
Photo: Gian D. / Unsplash

מניות ידידותיות לסביבה: הופכות לירוק

19 symbol
זה לא קל להיות ירוק, אז קרמיט שר. אבל שינויי האקלים והאג'נדה הירוקה הפכו למרכזיים במדיניות פוליטית וכלכלית, כאשר פוליטיקאים מתמודדים עם התחממות כדור הארץ, אסונות טבע ומנסים להפחית את פליטת הפחמן. יש הרבה חברות ברחבי העולם שעוזרות להתמודד עם שינויי אקלים, להפחית פליטות גלובליות, לחולל מהפכה באנרגיה מתחדשת ולעבור לעבר כלכלה חסרת פחמן. מניות אנרגיה נקייה, מניות ירוקות, מניות מתחדשות, הנה הגורמים המובילים בעולם החדש והאמיץ הזה.

רשימה זו נאספה על בסיס חברות שנמצאות בחזית האג'נדה הירוקה. היא כוללת בעיקר אנרגיה מתחדשת: חברות לייצור שמש, רוח ומים. רשימה זו אינה מהווה ייעוץ מסחר, ואנו ממליצים לך לבצע מחקר משלך לגבי כל השקעה לפני ביצוע עסקה.