spark image
Photo: Congy Yuan / Unsplash

מניות FMCG: השקעות במוצרי צריכה

29 symbol
עם 7.8 מיליארד בני אדם בעולם, מישהו צריך לפרנס אותם, וזה המקום שבו מוצרי צריכה הנעים במהירות (FMCG) נכנסים לתמונה. מישהו צריך לייצר את כל רקמות האסלה והסודה האלה. מגזר זה מכסה פריטים יומיומיים שנמכרים במהירות ובעלות נמוכה, מה שהופך אותו למגזר בעל צמיחה נמוכה אך צפוי יחסית עם תנודתיות מופחתת. חלק מהמניות הללו הן שמות מותגים ענקיים, והרשימה המאוחדת הזו מבוססת על שווי שוק ועל מוניטין המותג. אבל דברים משתנים במהירות עבור FMCG. אל תסמוך עלינו ותמיד תעשה מחקר משלך.