spark image
Photo: Engin Akyurt / Unsplash

מניות מכשירי חשמל לבית: מניות חיוניות

סימולים 17מעודכן
בכל הבתים יש בדרך כלל מכשירי חשמל. אחרת, איך הייתם מחממים במיקרוגל את אטריות האינסטנט שלכם או יושבים על ספה כדי לצפות בנטפליקס במשך שבע שעות? בהתחשב במהות הנצחית - אם כי יש להודות בנאלית - של מכשירי חשמל ביתיים רבים, החברות שייצרו אותם עשויות להוות תוספת מעט חסינת מיתון לתיק ההשקעות שלך.

בדוק את מבחר המניות של מכשירי חשמל ביתיים שלנו ועשה את הבחירה שלך בעצמך. וזכור, רק בגלל שהמוצרים של חברה כלשהי היא הכרחית בבית, לא אומר שזה נכון לגבי תיק ההשקעות שלך.