spark image
Photo: Atul Vinayak / Unsplash

מניות בנקאות יפניות

סימולים 72
מגזר הבנקים של יפן הוא אחד העשירים והגדולים בעולם, כאשר הערכות לשנת 2019 מאותתות שהבנקים שלה החזיקו בנכסים בשווי של יותר מ-18 טריליון דולר אמריקאי. אז אם אתה רוצה להסתכל על איך המערכת הפיננסית של המדינה הזו מתפקדת, חקר bellwether שהוא מניות הבנקים של יפן היא התחלה טובה למדי.

רשימה זו מורכבת מבנקים גדולים, אזוריים ובנקים יפניים הרשומים בבורסות העיקריות של יפן. זכור, רק בגלל שיש סימול על הניצוץ, לא מבטיח כסף נוסף בבנק, אז תמיד עשה מחקר משלך לפני שאתה משקיע במשהו.