spark image

מניות סרטים: חברות הפקת סרטים

סימולים 11מעודכן
זוכרים כשנטפליקס שלחה תקליטורי DVD? עכשיו הם כל כך גדולים שהם יוצרים סרטים משלהם ומצטרפים לרשימה של כמה מחברות ההפקה הגדולות בעולם. אבל עשיית סרטים אינה דבר פשוט: לכל טיטאניק יש עולם מים, לכל שר הטבעות יש אמהות שצריך מאדים (ברצינות, למה).

ריכזנו רשימה של כמה מחברות הפקת הסרטים הגדולות ברשימה בארה"ב - או חברות שיש להן חברות בנות שמפיקות סרטים, או שיש להן בית הפקה כמו אמזון - עם שווי שוק של יותר מ-3 מיליארד דולר, אבל תוודא שאתה עושה את מחקר משלו ואל תגמור עם הפסד.

חדשות

אין חדשות היום
מסתבר שאין מידע על אירועי העולם האחרונים