spark image
Photo: Andre Robida / Unsplash

אסימונים חסרי תחליף: מטבעות הקשורים ל-NFT

סימולים 9מעודכן
בוא נהיה כנים. זה היה רק עניין של זמן עד שמישהו יבין שהוא יכול למכור את הבית שלו עם בלוקצ'יין. Tokens Non-Fungible (NFTs) הם נכסים דיגיטליים הקיימים בבלוקצ'יין שיכולים לייצג…כמעט כל דבר. אמנות, רכוש ועוד. אבל בעוד כמה NFTs נמכרים בעשרות מיליונים, כדאי לזכור שהעולם הזה נמצא מאוד בחיתוליו. אבל אם אתה רוצה להיות מעורב, עיין ברשימה הזו של מטבעות הקשורים ל-NFT - עם זאת, אל תיקח זאת כייעוץ, זכור לעשות את המחקר שלך עבור NFTs או שאתה עשוי לא להצליח.

חדשות

אין חדשות היום
מסתבר שאין מידע על אירועי העולם האחרונים