spark image
Photo: Alex Kristanas / Unsplash

מניות עמידות בפני מיתון: מגבירות את הטרנד

סימולים 15מעודכן
באופן כללי, מיתון כלכלי זה מצב רע לעסקים. אבל יש כמה חברות שמצליחות להיחלץ מהמיתון ולהימנע מקיצוצים וסגירות דרסטיות. זה לא בדרך קסם. בדרך כלל יש מניות המספקות סחורות ושירותים שהצרכנים צריכים או רוצים כל השנה ללא קשר לסביבה הכלכלית. להלן כמה מניות לבדיקת קנייה במהלך שפל.

רשימה זו נבנתה על בסיס חברות גדולות ומבוססות עם עמדות שוק דומיננטיות שלעתים קרובות עדיין מבוקשות גם בזמן מיתון. רשימה זו אינה מהווה ייעוץ מסחר, ואנו ממליצים לך לבצע מחקר משלך לגבי כל השקעה לפני ביצוע עסקה.