spark image
Photo: Jez Timms / Unsplash

מניות רומנטיקה: מתוקים או שוברי לבבות?

סימולים 9מעודכן
אנחנו יודעים שתמיד אומרים לא להתאהב במניה, אבל אין שום דבר רע בשימוש במניה כדי להתאהב, נכון? מהחלקה ימינה, עד ליל דייטים, דרך קרבות ראשונים ועד אורות חתונה, סיפקנו לך את הרשימה הזו של המניות הכי רומנטיות שיש.

זכור, כל מי שאומר "עדיף לאהוב ולאבד מאשר לא לאהוב בכלל" בבירור מעולם לא ראה את תיק ההשקעות שלו נעלם לנגד עיניו - אז הקפד לעשות את המחקר שלך לפני שאתה נותן את כל הלב שלך להשקעה כלשהי. אחרי הכל, יש הרבה דגים בים.