spark image
Photo: Josh Redd / Unsplash

מלאי נעליים: סוליית המסיבה

15 symbol
לא משנה איפה אתה, מה אתה עושה, או מה מזג האוויר, רוב הסיכויים שאתה עושה שימוש בסוג של הנעלה כלשהי, נכון? הצורך האוניברסלי שדברים יסתדרו על הרגליים אומר שתמיד יהיה שוק לנעליים, והיכן שיש שוק, יש רווח.

הסתובבו בין יצרניות ההנעלה הרשומות לציבור, וזכרו: כשזה מגיע למניות, הנעל לא תמיד מתאימה.