spark image
Photo: Mong Bui / Unsplash

אסימונים עטופים: מטבעות קריפטוגרפיים חוצי בלוקצ'יין

סימולים 6מעודכן
עולם הקריפטו הוא עצום, וצומח באופן אקספוננציאלי. עם זאת, ענקיות הבלוקצ'יין של OG ביטקוין ו-Ethereum התקשו לתקשר בניהם מכיוון שכל אחד מהם היה עצמאי ומקודד פונדמנטלית באופן שונה - הם סירבו לדבר זה עם זה. מכיוון שהרבה אלטקוינים נובעים מאחד מהבלוקצ'יינים הללו, זה הפך לבעיה לעולם ה-DeFi והחלפת אסימונים בין רשתות. הזן מטבעות עטופים. לא, הן לא מתנות עם קשתות קטנות, הן אסימונים המחוברים בדיוק למטבע הקריפטוגרפי הבסיסי שלהם, וניתן להשתמש בהם ברחבי רשתות כנציגים.

זוהי רשימה של כמה מהאסימונים העטופים השימושיים והמוכרים ביותר שקיימים - אבל כמובן אל תסתמכו רק עלינו. עשו את המחקר שלכם - תכננו כל עסקה ואל תקחו זאת כהמלצה.