spark image
Photo: Mong Bui / Unsplash

אסימונים עטופים: מטבעות קריפטוגרפיים חוצי בלוקצ'יין

6 symbol
עולם הקריפטו הוא עצום, וצומח באופן אקספוננציאלי. עם זאת, ענקיות הבלוקצ'יין של OG ביטקוין ו-Ethereum התקשו לנהל שיחה משותפת מכיוון שכל אחד מהם היה עצמאי ומקודד באופן שונה ביסודו - הם סירבו לדבר אחד עם השני. מכיוון שהרבה מטבעות אלטקוינים נובעים מאחד ה- blockchains הללו, זה הפך לבעיה עבור עולם ה-De-Fi והחלפת אסימונים בין רשתות. מטבעות עטופים. לא, הן לא מתנות עם קשתות קטנות, הם אסימונים המחוברים למטבע הקריפטוגרפי הבסיסי שלהם, וניתן להשתמש בהם ברשתות כנציגות. זוהי רשימה של כמה מהאסימונים העטופים wrapped tokens השימושיים והמוכרים ביותר שקיימים - אבל כמובן אל תסתמך עלינו. פתח את המחקר שלך - תכנן כל עסקה ואל תיקח זאת כעצה.