eyal676

A-מעקב לונג

לונג
NYSE:A   Agilent Technologies, Inc.
A-89.42
סקטור בריאות/אבחון ומחקר
טכני-תבנית ספל וידית/המשך מגמה
נדרשת פריצת רמה 93.04 במחזור גבוה מהרגיל
בנר מלא ובהתלכדות ממוצעים לכניסה ללונג
ליעדים המסומנים בגרף.
דוחות-12.8
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.