Ishechterr

מניית A - Agilient Technologies INC

שורט
NYSE:A   Agilent Technologies, Inc.
מניית A:

כרגע: 74.21
יעד ראשון: 72.46
יעד שני: 68.14

* לאחר עלייה לשיא קודם 80.46, ירידה לאזור תמיכה 73.62. ועליה חזרה ל79.38, קבלת התנגדות שיא קודם וירידה חזרה לתמיכה ב73.62.

* כרגע נמצאת על 74.21, שבירה של 73.68, ואישור בשבירת פיבו' 72.46, ירידה עד 68.14.
*הצלבות TSI מתחת ל-0 יכולה לחזק המשך מגמה מטה.
*MACD - בעליה שהייתה מ73.62 עד 79.38 לא היה ווליום תומך.
אין לראות במידע הכלול בפרסום זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם. המידע הכלול בפרסום זה אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם, הכותב אינו ממליץ על כל פעולה כל שהיא, בכל כלי השקעתי כל שהוא. כל המידע אשר הכותב מפרסם הוא מידע גלוי לציבור הרחב באתרי המדיה השונים.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.