eyal676

AA-לונג

לונג
NYSE:AA   Alcoa Corporation
AA-לונג
המניה לאחר דוחות מעולים.
כניסה ראשונה שלי הייתה ביום שישי במחיר 34.36/פריצה מבסיס במחזור גבוה.
אפשרויות לכניסה חדשה/נוספת-
1-בפריצת הגבוה של יום שישי במחיר 36.10
2- בפולבאק קטן לאיזור רמת ההתנגדות שנפרצה ואמורה לשמש כתמיכה ב-34.00-34.50.
יעדים על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.