eyal676

מניית AAN לשורט

שורט
NYSE:AAN   Aarons Holdings Company, Inc
המניה שברה מתוך התעלה העולה למטה במחזור ענק ביום הדוחות.
כרגע ניתן לראות שהמחיר נמצא בתוך משולש עם שיאים יורדים כשממוצע 200
משמש כהתנגדות.
שבירת המשולש מטה תהווה טריגר עבורי לחבירה לשורט.
בהצלחה.

תגובות